Filter je keuze

Filtertype:

Luchtfilter­keuze met Eurovent richtlijn

Geschreven door Sven
International Account Manager bij TOPS Luchtfilters

De vraag: “Welk luchtfilter heb ik nodig?” is niet met één duidelijk antwoord te beantwoorden. Iedere situatie vraagt namelijk om een ander luchtfilter met andere kwaliteiten. Vanuit Eurovent is er een richtlijn opgesteld om het luchtfilter per situatie te bepalen.

Eurovent is een Europese branchevereniging voor het binnenklimaat. In overleg met bedrijven heeft Eurovent een richtlijn opgesteld om de keuze van luchtfilters gemakkelijker te maken. Deze richtlijn houdt rekening met de strenge eisen van de World Health Organisation (WHO). Met de Eurovent richtlijn kan je in twee stappen bepalen wat voor luchtfilter nodig is voor de specifieke situatie.

Wat is ODA?

ODA staat voor Outdoor Air Quality wat dus letterlijk de buitenluchtkwaliteit is. Om uiteindelijk een luchtfilter te kunnen kiezen, is het belangrijk om te weten hoe vervuild de buitenlucht is. Een industriegebied in de haven van Rotterdam kan namelijk een hele andere luchtkwaliteit hebben dan een bedrijfspand in een dorp wat erg afgelegen ligt.

Vervolgens wordt het specifieke gebied ingedeeld in een van de drie ODA-klassen, namelijk ODA 1 tot en met ODA 3. Bij ODA 1 is de buitenlucht het minst vervuild en bij ODA 3 het meest vervuild.

Wat is SUP?

SUP staat voor Supply air en is beter uit te leggen als de gewenste toevoerlucht in een bepaalde ruimte. Met andere woorden kun je zeggen hoe schoon moet de lucht zijn die van buiten naar binnen wordt geblazen in een bepaalde ruimte.

In een ziekenhuis wil je vanzelfsprekend schonere lucht hebben dan in een ruimte waar weinig mensen komen, zoals een berging. Eurovent heeft ruimtes in verschillende SUP-klassen verdeeld, namelijk van SUP 1 tot en met SUP 5. In deze tabel zijn de verschillende SUP-klassen met een omschrijving en voorbeelden te zien.

Luchtfilter kiezen

We weten nu waar de ODA en SUP voor staan, maar nog niet welk luchtfilter gekozen moet worden. Eerst is het belangrijk om de daadwerkelijke buitenluchtkwaliteit te weten. Dit kan met behulp van een luchtmeting gedaan worden, waarin TOPS uiteraard kan helpen. Met behulp van een luchtmeter wordt bepaald hoe vervuild het specifieke gebied is. Met dit resultaat kan de buitenluchtkwaliteit in een ODA-klasse worden onderverdeeld.

Vervolgens is het belangrijk om te bepalen in wat voor omgeving de toevoerlucht uiteindelijk terecht komt. Is dit een ziekenhuis, kantoor of een berging? Hier wordt dus een SUP-klasse gekozen.

Wanneer bekend is wat de ODA- en SUP-klasse zijn, kan bepaald worden aan welke efficiency een filter moet voldoen. De minimale efficiency waar het filter aan moet voldoen, kan in onderstaande tabel worden afgelezen.

Aan de hand van een voorbeeld, kan de manier van aflezen uitgelegd worden. In dit voorbeeld kiezen we voor een kantoorpand dat in een erg vervuild gebied ligt. De ODA-klasse voor een erg vervuild gebied is ODA 3. In de tabel met SUP-klassen is te zien dat een kantoorpand in SUP-2 valt.

Vervolgens gaan we in de tabel met het voorbeeld aan de linkerkant naar de rij van ODA 3 en dan naar rechts tot er bovenaan SUP 2 staat (Zie rood omcirkelde percentage). In het vak onder “SUP 2” staat “ePM1”. In combinatie met het rood omcirkelde percentage betekent dat de uitkomst een efficiency van ePM1 80% gewenst is voor het kantoorpand in een erg vervuild gebied. Het filter dat geplaatst wordt, moet dus minimaal 80% van de ePM1 stofdeeltjes filteren. In een ander artikel leggen we meer uit over stofdeeltjes en fijnstof. Via de button ga je hier direct heen.

De gevaren van fijnstof
De gevaren van fijnstof

Advies nodig bij het kiezen van het juiste luchtfilter?

Contact opnemen