Filter je keuze

Filtertype:

De EN1822 normering vereenvoudigd

Filterklasse van Absoluutfilters

Onder absoluutfilters vallen alle filters met de filterklasses E10 t/m U16. Deze filters worden ook op
basis van de filterklasse benoemd. Zo spreken we over:

  • EPA (Efficiency Particulate Airfilter) filters,
  • HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) filters of
  • ULPA (Ultra Low Penetration Airfilter) filters.

EN1822:2019 norm

De norm die aangeeft welke filterklasse van toepassing is, heet de EN1822-norm. Deze norm heeft sinds de eerste versie in de negentiger jaren een aantal revisies / updates gehad. Het jaartal van de
versie staat daarom vermeld achter de naam van de norm. Op dit moment hebben we het over de EN1822:2019 norm. In deze versie is ook de internationale testprocedure ISO 29463 toegevoegd.

Waar het absoluutfilter ook wordt gebruikt, het zal altijd gecertificeerd zijn volgens deze twee normen. Of het filter nou geplaatst is in een gecontroleerde omgeving zoals een cleanroom, in een luchtbehandelingssysteem of in een losse luchtreiniger

Hoe worden filters getest volgens EN1822:2019?

Een absoluutfilter wordt geclassificeerd aan de hand van de effectiviteit van het verwijderen van aerosolen uit de luchtstroom. De EN1822:2019 norm geeft de garantie dat een filter voldoet aan de aangegeven verwijderingsefficiëntie.

Tijdens fabriekstests van het filter wordt niet gemeten hoeveel deeltjes er afgevangen worden, maar meten ze door het gebruik van een testaerosol, de niveaus van de zwevende deeltjes in de lucht die langs het filter af gaan.

Hiervoor zal eerst de MPPS (meest doordringende deeltjesgrootte) van het filter bepaald. Dit is een afkorting om de grootte van de stofdeeltjes aan te geven die het meest door het filter heendringen. Deze MPPS varieert ongeveer tussen de 0,1 en 0,2 micron. Eigenlijk is dit het minst sterke punt qua deeltjesgrootte van het desbetreffende filter.

Aan de hand van verschillende luchtstromen wordt met een percentage uitgedrukt wat de efficiëntie op deze deeltjes is. Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende classificaties. Een H14 filterklasse betekent bijvoorbeeld dat het HEPA-filter 99,995% effectief is tegen de MPPS. De iets grotere deeltjes worden nog efficiënter tegengehouden. Als er gemeten zou worden met een andere deeltjesgrootte (groter), zou het percentage toenemen.

Afhankelijk van de uiteindelijke filterklasse zal er per filter nog een individuele lektest volgen. Behalve bij de EPA-filters aangezien in de praktijk is gebleken dat dit niet nuttig is.

 

Meer informatie over de EN1822 norm voor absoluutfilters?

Contact opnemen