Filter je keuze

Filtertype:

Privacy policy

Privacyverklaring TOPS Luchtfilters B.V.

TOPS Luchtfilters B.V. gevestigd aan Rondven 38 6026 PX Maarheeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is opgesteld om je duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen TOPS Luchtfilters B.V. in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in dat wij:

– duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken door middel van deze privacywetgeving;
– jou vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken in bepaalde gevallen waarin dit vereist is;
– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren;
– afspraken maken met derde partijen wanneer wij jouw gegevens delen om er onder andere voor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van derde partijen;
– jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
– Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via info@topsluchtfilters.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden in het algemeen kan het voor TOPS Luchtfilters B.V. leiden tot het verwerken van persoonsgegevens. De door jou aangeleverde gegevens worden in eerste instantie niet gedeeld met derden; deze worden opgenomen in een bestand. Wij gaan als organisatie zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan; tevens zorgen wij voor een deugdelijke beveiliging.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

– naam;
– achternaam;
– woonplaats;
– geboortedatum;
– bedrijfsgegevens;
– e-mailadres;
– telefoonnummer;
– KvK-nummer;
– BTW-nummer;
– financiële gegevens;
– speciale data;
– technische meetgegevens zoals: IP-adressen, Mac-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op de websites

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of voor meer van de volgende doeleinden:

– administratie en projectmanagement;
– acquisitie, verkoop en marketing;
– uitvoering van opdrachten;
– verwerking in eindproducten.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen om gebruik te kunnen maken van de diensten waarmee bovenstaand gedefinieerde doeleinden gerealiseerd kunnen worden. Wanneer wij jouw gegevens mogelijkerwijs aan derden verstrekken, zorgen wij er onder andere voor, weliswaar met een overeenkomst, dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Eveneens komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd, zodra deze gegevens niet meer nodig zijn. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens af te staan bij een ingesteld onderzoek door justitiële instanties.

Nieuwsbrief

Na het afnemen van een product komt een klant in de mailinglijst. We gebruiken de mailinglijst om klanten op de hoogte te houden van veranderingen in dienstverlening en producten. Via een link onderaan de nieuwsbrief kan men zich afmelden.

Social media

Op de website van TOPS Luchtfilters B.V. kunnen via hyperlinks pagina’s worden gepromoot en/of gedeeld via sociale netwerken: Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze hyperlinks worden via een code aangeleverd door Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden geactiveerd als jij daarop klikt.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zo lang als dat voor de situatie van belang is.

Jouw rechten

Binnen de AVG kun je een beroep doen op de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens TOPS Luchtfilters B.V. verzamelt en wat daarmee wordt gedaan;
– inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die TOPS Luchtfilters B.V. in bezit heeft;
– het laten corrigeren van fouten;
– intrekken van toestemming;
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies kun je omschrijven als kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie kunnen verzamelen. Cookies van topsluchtfilters.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

1. Functionele cookies

TOPS Luchtfilters B.V. gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website op een prettige en snelle manier functioneert.

2. Analytische cookies

Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht in het gebruik van de website. We maken hiervoor gebruik van cookies ten behoeve van Google Tag Manager. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden getoetst. Zo kunnen we onder andere fouten en ongemakken opsporen, verbeteringen testen en de gebruikerservaring optimaliseren.

3. Tracking cookies

Deze cookies volgen bezoekers als ze verschillende websites bezoeken. Het doel hiervan is: bezoekers relevante advertenties te tonen op basis van de verzamelde data. TOPS Luchtfilters B.V. deelt verzamelde persoonsgegevens met behulp van tracking cookies met Facebook en Google, waardoor er gebruikgemaakt kan worden van aangeboden advertentiediensten. Daarnaast maken we gebruik van Hotjar en LeadInfo, die verder inzicht geven over het surfgedrag van de gebruiker van de website.

Verwijdering cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren van je bezoek aan de website. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Beveiligen

Alle verzamelde persoonsgegevens die aanwezig zijn bij TOPS Luchtfilters B.V. zijn uitsluitend toereikend voor interne medewerkers. Digitale gegevens zijn ook optimaal digitaal beveiligd en alleen toereikend na authenticatie door middel van persoonlijke inloggegevens. Fysieke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in afgesloten archiefkasten.

Websites van derden

TOPS Luchtfilters B.V. is niet aansprakelijk voor content, wet- en regelgeving op websites van klanten en derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de website.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien wenselijk kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd ter inzage, correctie en verwijdering.

Autoriteit persoonsgegevens

Bij eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens helpen we je graag verder. Komen we er niet uit, dan kun jij je op grond van de privacywetgeving wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 oktober 2021, wijzigingen voorbehouden. Geschillen worden opgelost volgens het Nederlands recht.