Filter je keuze

Filtertype:

Verschil EPA, HEPA en ULPA filters

Absoluutfilters staan ook wel bekend als EPA, HEPA en ULPA filters, maar wat is exact het verschil?

Absoluutfilters worden gebruikt in ruimtes die aan extreem hoge luchtkwaliteitseisen moeten voldoen. Enkele voorbeelden van dit soort ruimtes zijn: operatiekamers, cleanrooms en laboratoria.

Hogere kwaliteitseisen betekent ook een andere luchtfilternorm: absoluutfilters moeten voldoen aan de EN1822 norm waar gewone luchtfilters worden getest aan de hand van de ISO16890 norm. Bovendien wordt aan absoluutfilters een filterklasse toegewezen, deze gaan van E10 tot en met U16. De verschillende filterklassen zijn: E10, E11, E12, H13, H14, U15 en U16.

De letter van deze filterklassen refereert naar EPA (E), HEPA (H) en ULPA (U). Het verschil tussen deze drie soorten zit in de efficiëntie van het filter.

Een hogere filterklasse is niet altijd beter. Dit is namelijk afhankelijk van de toepassing.

Wat zijn EPA, HEPA en ULPA filters?

Het verschil tussen EPA, HEPA en ULPA filters zit in de efficiëntie. Absoluutfilters filteren de kleinste stofdeeltjes, maar hier kan wel een verschil van 85% tot aan 99,99995% in efficiëntie zitten.

EPA filters
EPA staat voor ‘Efficiency Particulate Air’. De EPA filters hebben een efficiëntie tussen de 85% en 99,5%. Een EPA filter is in staat om hele kleine stofdeeltjes uit de lucht af te vangen en kan bijvoorbeeld beschermen tegen besmettingen.

HEPA filters
HEPA staat voor ‘High Efficiency Particulate Air’. In vergelijking met EPA filters kunnen de HEPA filters weer iets kleinere stofdeeltjes afvangen. HEPA filters hebben namelijk een efficiëntie van 99,995% op stofdeeltjes die 0,3 micron of groter zijn.

ULPA filters
ULPA staat voor ‘Ultra Low Particulate Air’. In vergelijking met HEPA filters kunnen de ULPA filters nog kleinere stofdeeltjes afvangen. De ULPA filters zijn namelijk in staat om 99,99995% van de stofdeeltjes van 0,12 micron of groter af te vangen. De ULPA filters worden bijvoorbeeld gebruikt in cleanrooms.

Het testen van absoluutfilters

Vanuit de Europese EN1822 norm worden de absoluutfilters op verschillende manieren getest. Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van deeltjesmetingstechnologie en een lektest. Vervolgens krijgen de filters een EPA, HEPA of ULPA classificatie en worden de filters binnen deze classificatie nog verder onderverdeeld met een nummer. Bijvoorbeeld, E12, H13 of U16.

Testen van het filtermedium
Om de efficiëntie van het filter te bepalen, wordt het filtermedium eerst getest met behulp van een deeltjesteller. Een deel van het filter wordt in het zogenoemde testfilterhouder geplaatst. Vervolgens gaat de installatie een ingestelde testluchtstroom door het filter blazen met een vooraf ingestelde snelheid. Aan deze luchtstroom wordt een testaërosol toegevoegd.

De machine zal enige tijd lucht met het testaërosol door het filter blazen, waardoor er metingen gedaan kunnen worden. Omdat het filter niet op iedere plek constant presteert, zal het resultaat niet in een rechte lijn zijn. Daarom wordt er uitgegaan van het minimum resultaat. Dit wordt ook wel MPPS genoemd, wat staat voor ‘Most Penetrating Particle Size’. Dit betekent dat op die specifieke plek de meeste stofdeeltjes door het filter dringen. Omdat een absoluutfilter niet maar uit een laag bestaat, kan er uit alleen deze test niet al te veel geconcludeerd worden. Wel is dit een basis voor andere tests.

Lektest van het filter
De lektest wordt bij absoluutfilters gebruikt om de betrouwbaarheid van het filter in kaart te brengen. Het filter wordt compleet met frame in een filterhouder geplaatst en vervolgens gaat de installatie testlucht met het testaërosol door het filter blazen. Bij deze test wordt de minimale deeltjesgrootte gebruikt (MPPS).

Een computer analyseert tijdens de test het complete filter. Er wordt een sonde in de luchtstroom geplaatst en de computer registreert de coördinaten en meet de snelheid. Zo kunnen er lekkages worden ontdekt. Omdat lekkages vaak aan de randen van het filter worden gevonden, bijvoorbeeld bij de grens van het frame en het medium of bij afdichtingen, wordt hier extra aandacht aan besteed. Komt uit de test naar voren dat bepaalde punten veel stofdeeltjes doorlieten, dan worden deze punten nog eens extra gecontroleerd. Voldoet het filter vervolgens aan de gestelde eisen dan wordt het filter als lekvrij gezien.

Het verschil tussen EPA, HEPA en ULPA filters

Nog even op een rij het verschil in het afvangen van stofdeeltjes:

  • ULPA filters vangen meer én kleinere stofdeeltjes af dan EPA en HEPA filters.
  • De HEPA filters zitten tussen de EPA en ULPA filters in qua efficiëntie.
  • De EPA filters zijn het minst efficiënt vergeleken met de HEPA en ULPA filters.

Dit betekent niet dat ULPA filters in elke situatie beter zijn. Uitgangspunt bij de keuze is de toepassing. Een cleanroom heeft andere eisen dan een industriële toepassing. Wanneer er een verkeerd filter wordt gebruikt, kan het voorkomen dat een filter veel sneller verzadigd is.

Absoluutfilters werken het meest efficiënt als specifiek per toepassing gekeken wordt welk filter het meest geschikt is.

Geschreven door Stefan
Product Specialist bij TOPS Luchtfilters

Meer weten over EPA, HEPA en ULPA filters? Bekijk dan ons assortiment absoluutfilters of neem contact met ons op.