Filter je keuze

Filtertype:

De luchtkwaliteit in Nederland

Luchtvervuiling is een enorm onderschat probleem in Nederland: de vervuiling kan leiden tot hart – en vaatziekten, en longklachten, maar die oorzaak wordt bijna niet herkend door artsen

De gevolgen van luchtvervuiling in Nederland

Er zijn veel berichten in de media die onze aandacht richten op het klimaat. Vanuit verschillende hoeken wordt gewaarschuwd dan wel weggewuifd en het is lastig om te bevatten wat nu precies de situatie is, en wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld onze gezondheid. Omdat wij ons dagelijks inzetten voor een gezond binnenklimaat voor iedereen komen we uiteraard al snel op het vlak van de kwaliteit van de buitenlucht.

De gevolgen van slechte luchtkwaliteit laten zich steeds meer voelen. Volgens het Longfonds is de luchtkwaliteit in 1 op de 7 huizen onvoldoende door fijnstof. Binnen in huis. Welke geluiden horen we vanuit de gezondheidszorg?

Kortere levensverwachting

Dagblad Trouw publiceerde onlangs een ingezonden brief van Nienke van de Waal, arts Maatschappij en Gezondheid. Ze constateert het volgende: “Er wordt vaker gebouwd op plekken met slechte luchtkwaliteit. Ondanks de effecten van milieufactoren op onze gezondheid zoals astma, leukemie en hoge bloeddruk. Het RIVM schat dat vier tot vijf procent van de ziektelast in Nederland ligt aan milieufactoren. Dat is bijna net zoveel als bij overgewicht of lichamelijke inactiviteit. Het resultaat van wonen op een locatie die onvoldoende scoort op geluidsoverlast en luchtkwaliteit is een levensverwachting die elf maanden korter is dan gemiddeld.”

Op de foto (bron RIVM) zie je een inzicht in welke gebieden in Nederland het meest vervuild zijn.

Een onderschat probleem

In Down to Earth magazine van Milieudefensie lezen we het volgende: “Onze klimaatcrisis is een gezondheidscrisis. Luchtvervuiling is een enorm onderschat probleem in Nederland: de vervuiling kan leiden tot hart – en vaatziekten, en longklachten, maar die oorzaak wordt bijna niet herkend door artsen,” aldus huisarts en tropenarts Joke van der Stelt. Ze schreef samen met andere leden van het netwerk en kennisplatform Zorg voor het Klimaat een brandbrief om dit onder de aandacht te brengen. De brandbrief is ondertekend door ziekenhuizen, zorgverzekeraars, banken, hoogleraren, wetenschappers en artsen.

Oplossingen

Het is belangrijk dat dit onderwerp hoog op de politieke agenda staat en dat er met vereende krachten wordt gewerkt aan duurzame oplossingen. Hopelijk draagt het Schone Lucht Akkoord waarmee gemeenten en provincies gestimuleerd worden om de luchtkwaliteit te verbeteren een flinke steen bij. Maar wat kun je zelf doen als je weet dat je in een gebied woont met veel luchtverontreiniging?

Een eerste stap naar een gezond binnenklimaat is monitoren wat de CO2 waarden zijn in een ruimte. Een CO2 meter meet de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht, uitgedrukt in PPM (parts per million). Aan de hand van de CO2 waarden in een ruimte kan er actie worden ondernomen. Bij een waarde van 800 of hoger is het noodzakelijk dat er beter wordt geventileerd in de ruimte. Bij een PPM van 1200 en hoger ontstaan er gezondheidsklachten. Meten = weten.

Maak je gebruik van mechanische ventilatie kijk dan goed welke filters je nodig hebt. Er is een direct verband met de kwaliteit van de lucht in een ruimte met hoe de situatie buiten is. Die lucht haal je naar binnen om te ventileren. Onze filters vangen deeltjes van diverse grootte op en zijn in verschillende klassen ingedeeld, afhankelijk van de mate en aanwezigheid van fijnstof in de omgeving. We helpen je graag met het maken van de juiste keuze om thuis of op het werk een gezond klimaat te hebben en te houden.

Geschreven door Sandra
Customer Sales Support bij TOPS Luchtfilters

Meer weten?

Wil je graag advies over het kiezen van het juiste luchtfilter? Neem dan gerust contact met ons op. We adviseren je graag over de beste filterkeuze voor jouw toepassing.

Meer weten over dit onderwerp? Lees dan ook onze blog over fijnstof!